Agito Tyrone อากิโต ไทรอน เทพประทานไม้กายสิทธิ์เทพมังกร

อากิโต ไทรอน (Agito Tyrone: アギト・タイロン) ตัวละครจากเรื่องศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม อากิโตเป็นเทพประทานผู้ถือครอง "ดรากอนเคน" (ไม้กายสิทธิ์เทพมังกร)


อากิโต ไทรอน (Agito Tyrone: アギト・タイロン) @ MASHLE ศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม (Mashle Magic and Muscles: マッシュル -MASHLE-)

อากิโตเป็นคนเงียบๆคนแทบจะไร้ตัวตน มีรอยแผลเป็นและปานสองเส้นบนหน้า เขาเชื่อว่าการมีชีวิตอยู่เป็นเพียงแค่อัตตา หากไม่เบียดเบียนแย่งชิงจากชีวิตอื่นก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้

อากิโตเป็นเทพประทานในตำแหน่งผู้ดูแลฝ่ายสัตว์พิเศษ เขาใช้เวทมนตร์ควบคุมและเปลี่ยนแปลงรูปร่างมังกรสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วชื่อว่า "ฮิปโปโปเตมัส" ให้ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อต่อสู้

ข้อมูลส่วนตัว
• วันเกิด: 21 กุมภาพันธ์
• อายุ: 22 ปี
• ความสูง: 188 เซนติเมตร
• น้ำหนัก: 78 กิโลกรัม

ลิขสิทธิ์ MASHLE ศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม
• NED Comics: https://nejavu.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv
• Netflix: https://www.netflix.com
• Prime Video: https://www.primevideo.com