I'll Become a Villainess That Will Go Down in History ฉันจะเป็นนางร้ายที่โลกจะต้องจารึก

อนิเมะ I'll Become a Villainess That Will Go Down in History ฉันจะเป็นนางร้ายที่โลกจะต้องจารึก (Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo)


I'll Become a Villainess That Will Go Down in History ฉันจะเป็นนางร้ายที่โลกจะต้องจารึก (Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo)

เนื้อเรื่อง
เธอเกลียดชังคำพูดหวานแหววของนางเอกในเกมจีบหนุ่มและคิดว่าหากได้เกิดใหม่จะขอเป็นนางร้ายที่แข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัย

เมื่อได้เกิดใหม่ในตระกูลสูงศักดิ์ "อลิเซีย" เธอจึงอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อกลายเป็นนางร้ายที่จารึกชื่อเอาไว้ในประวัติศาสตร์ให้ได้