The Rose of Versailles กุหลาบแวร์ซายส์

แอนิเมชัน The Rose of Versailles กุหลาบแวร์ซายส์ (Lady Oscar: ベルサイユのばら) ภาพยนตร์อนิเมะอิงประวัติศาสตร์โดยใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นฉากหลัง


แอนิเมชัน The Rose of Versailles กุหลาบแวร์ซายส์ (Lady Oscar: ベルサイユのばら)

เนื้อเรื่อง
"ออสการ์" ทายาทนายพลแห่งฝรั่งเศสถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาในฐานะเด็กผู้ชายเพื่อให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำตระกูลต่อจากบิดาในอนาคต

ออสการ์ได้รับการสั่งสอนอย่างเข้มงวดในด้านศิลปะการต่อสู้ วิชาการทหารและการใช้อาวุธ โดยมี "อังเดร" ติดตามรับใช้ใกล้ชิดจนเกิดเป็นความรัก

เมื่อออสการ์เข้ารับราชการทหาร นางได้รับหน้าที่อารักขา "พระนางมารี" เจ้าหญิงแห่งออสเตรียที่เสด็จมาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

แต่ตำแหน่งราชินีทำให้พระนางมารีไม่มีความสุข พระนางจึงมักจะปลอมตัวออกนอกวังเพื่อหาความสุขสำราญโดยมีออสการ์ทำหน้าที่อารักขาทุกครั้ง

เมื่อพระนางมารีได้พบ "เคานท์แฟร์ซอง" จากสวีเดน ทั้งสองเกิดความรักและตามมาด้วยเรื่องอื้อฉาวจนเคานท์แฟร์ซองต้องเดินทางกลับไปสวีเดน

ทว่าผลพวงแห่งความเสียใจที่ต้องแยกจากคนรักทำให้พระนางมารีเริ่มใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนสร้างความโกรธแค้นแก่ราษฏรและนำมาซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศส