Moku Moku no Mi ผลโมคุโมคุ ผลควัน ผลปีศาจสายโรเกียแรกที่ปรากฎโฉม

            ผลปีศาจสายโรเกียได้ชื่อว่าเป็นผลปีศาจสายธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ในบรรดาผลปีศาจสายโรเกียที่ปรากฏในเรื่องจนถึงขณะนี้คิดว่า “ผลโมคุ โมคุ” เป็นสายโรเกียที่อ่อนแอที่สุด แม้จะมีจุดเด่นอยู่ที่การเคลื่อนไหวบนอากาศได้อย่างอิสระแต่กลับไม่มีประสิทธิภาพในเรื่องการโจมตี


ผลโมคุ โมคุ - ผลควันของสโมคเกอร์

            ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่กลุ่มหมวกฟางเดินทางไปถึงโลกทาวน์ ผลโมคุ โมคุ (Moku Moku no Mi, Smoke Smoke Fruit) เป็นผลปีศาจสายโรเกียผลแรกที่ปรากฏในเรื่องซึ่งทำให้เราได้รู้จักความสายกาจของสายโรเกียและคิดว่าคงไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้แล้วนอกจากสายโรเกียด้วยกันเอง


ผลโมคุ โมคุเปลี่ยนร่างเป็นควันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงบนอากาศ

            ความสามารถของผลโมคุ โมคุคือการเปลี่ยนร่างของผู้ครอบครองซึ่งก็คือสโมคเกอร์ให้กลายเป็นควันเพื่อปล่อยให้การโจมตีที่ไร้ฮาคิหรือหินไคโรผ่านร่างกายไป รวมทั้งการเปลี่ยนร่างเป็นควันเพื่อเคลื่อนไหวบนอากาศด้วยความเร็วสูงพอๆกับเกียร์สองของลูฟี่


ผลโมคุ โมคุควบคุมความหนาแน่นโดยการจับกุมพวกบากี้

            จุดเด่นอย่างหนึ่งของสายโรเกียคือการปล่อยพลังเพื่อโจมตีศัตรูในระยะไกลเช่น คิซารุยิงลำแสงทำลายล้างหรืออาคาอินุยิงหมัดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วให้ตกลงมาเป็นฝนดาวตก แต่ผลควันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ จะมีก็เพียงการควบคุมความหนาแน่นของควันเพื่อจับวัตถุหรือร่างของศัตรู ดังนั้นสโมคเกอร์จึงต้องใช้พลองติดหินไคโรเป็นอาวุธในการต่อสู้


ไฟของเอส vs ควันของสโมคเกอร์

            ควันไม่เหมือนไฟหรือแมกม่าที่มีความร้อนในตัวเองและก็ไม่อาจใช้สร้างอาวุธเหมือนแสงหรือน้ำแข็งได้ ช่วงการปะทะกันระหว่างเอสกับสโมคเกอร์ซึ่งดูเหมือนว่าไฟกับควันนั้นมีความสามารถที่กินกันไม่ลง แต่หากเอาเข้าจริงไฟของเอสก็คงชนะได้แบบเฉียดฉิว


ผลโมคุ โมคุ - ผลควันของสโมคเกอร์ (Moku Moku no Mi)

            นอกจากผลโมคุ โมคุที่มีประสิทธิภาพในการโจมตีต่ำแล้วก็ยังมีผลบึงของคาริบูและผลของเหลวของฮันนี่ ควีนที่มีประสิทธิภาพในการโจมตีต่ำไม่แพ้กัน ดังนั้นเราจึงเลือกจัดอันดับให้ทั้งผลโมคุ โมคุกับผลนูมะ นูมะและผลโตโระ โตโระเป็นผลปีศาจสายโรเกียที่อ่อนแอที่สุดในโลกของวันพีซในเวลานี้