Kairoseki ไคโรเซกิ หินพลังน้ำทะเล

            ไคโรเซกิ (Kairoseki: Sea-Prism Stone) หินพิเศษในโลกของวันพีซที่มีพลังน้ำทะเลซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหาได้ยากมาก ลักษณะเป็นหินสีดำที่มีความแข็งยิ่งกว่าเพชรและมีเพียงรัฐบาลโลกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการครอบครอง


กุญแจมือไคโรเซกิ

            หินไคโรเซกิเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของดร.เวก้าพั้งค์ ตัวหินจะมีพลังแห่งน้ำทะเลอัดแน่นอยู่จึงเป็นอาวุธคู่ปรับกับผู้ที่มีพลังจากผลปิศาจ หากผู้ที่สัมผัสไม่มีพลังจากผลปิศาจไคโรเซกิก็จะเป็นเหมือนหินธรรมดา


ลูฟี่ถูกพลองหินไคโรเซกิของสโมคเกอร์เล่นงาน

            หินไคโรถูกนำมาดัดแปลงเป็นอาวุธเช่น ติดไว้ที่พลองของสโมคเกอร์ ทำเป็นกุญแจมือหรือกรงขัง บนเกาะแห่งท้องฟ้าไวเปอร์นำไปติดไว้ที่เวบาร์เสก็ตทำให้ก๊อดเอเนลขยับตัวไม่ได้ และการนำไปติดไว้ที่ใต้ท้องเรือเพื่อไม่ให้จ้าวทะเลสังเกตเห็นจึงเดินทางข้ามมหาสมุทรได้อย่างปลอดภัย


พลองหินไคโรเซกิที่ถูกแฮนค็อกเตะจนหัก

            การใช้หินไคโรเซกิให้ได้ผลกับผู้มีพลังจากผลปิศาจนั้นจะต้องสัมผัสกับร่างของผู้มีพลังโดยตรง หากไม่สัมผัสโดยตรงอาจจะไม่เกิดผลดังเช่น ในสงครามที่มารีนฟอร์ดมิสเตอร์ 3 ใช้เทียนทำเป็นลูกกุญแจไขกุญแจมือหินไคโรเซกิให้เอสและแฮนค็อกใช้พลังทำให้พลองหินไคโรเซกิของสโมคเกอร์กลายเป็นหินและหักได้