Haki ฮาคิ พลังลับแห่งธรรมชาติที่สถิตอยู่ในตัวมนุษย์

ฮาคิ (Haki: 覇気) ความสามารถพิเศษที่ปรากฏในเรื่องวันพีซ ฮาคิเป็นพลังธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของสิ่งมีชีวิต ไม่ต่างไปจากอารมณ์ความรู้สึก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้ได้ ส่วนผู้ที่สามารถปลุกพลังให้ตื่นและฝึกฝนจนใช้ฮาคิได้อย่างชำนาญก็จะก้าวขึ้นมาอยู่เหนือคนทั่วไป


ฮาคิ (Haki: 覇気) @ One Piece

ฮาคิไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่มนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกไม่สามารถรู้สึกได้ถึงพลังนี้และการปลุกพลังให้ตื่นเพื่อดึงออกมาใช้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ฮาคิจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ‘ฮาคิแห่งการสังเกต’ และ ‘ฮาคิเสริมกำลัง’ ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ส่วน ‘ฮาคิราชันย์’ จะเป็นพลังพิเศษที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้น

การจะปลุกฮาคิขึ้นมาให้ได้ซัก 1 รูปแบบเรียกว่ายากแล้ว แต่การที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 รูปแบบนั้นเรียกว่ายากกว่า แต่ก็มีบางคนที่สามารถใช้ฮาคิได้ทั้ง 3 รูปแบบ

รูปแบบฮาคิ
• ฮาคิการสังเกต: ความสามารถที่ช่วยให้ผู้ครอบครองรับรู้ถึงตัวตนและตำแหน่งของศัตรูที่อยู่รอบตัวได้ ผู้คนบนสกายเปียร์จะเรียกความสามารถนี้ว่า "มันตรา" ฮาคิการสังเกตช่วยให้อ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆได้ รวมทั้งการรับรู้เข้าไปถึงจิตใจของคนได้ ฮาคิการสังเกต

• ฮาคิเสริมกำลัง: ความสามารถที่ช่วยให้ผู้ครอบครองมีความแข็งแกร่งเหมือนกับสวมเกราะที่มองไม่เห็นเอาไว้ ความพิเศษของฮาคิเสริมกำลังคือการโจมตีร่างจริงของผู้มีพลังจากผลปีศาจ สำหรับโจรสลัดส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าสู่นิวเวิลด์รวมทั้งทหารเรือยศพันโทขึ้นไปล้วนใช้ฮาคิเสริมกำลังได้ ฮาคิเสริมกำลัง

• ฮาคิราชันย์: พลังชนิดพิเศษและเป็นฮาคิเพียงชนิดเดียวที่ไม่สามารถฝึกฝนกันได้ ผู้ที่ครอบครองพลังนี้จะมีเพียงผู้ที่ถูกสวรรค์ (ธรรมชาติ) เลือกให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น ฮาคิราชันย์คือพลังในการข่มขวัญศัตรูให้ยอมสยบซึ่งความแข็งแกร่งของฮาคินี้จะขึ้นอยู่กับการเติบโตของเจ้าของ ฮาคิราชันย์

ลิขสิทธิ์วันพีซ
• สยามอินเตอร์คอมิกส์: https://siamintershop.com
• MANGA Plus: https://shueisha.co.jp
• WeTV: https://wetv.vip
• iQIYI: https://www.iq.com
• VIU: https://www.viu.com
• Netflix: https://www.netflix.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv