Ootsutsuki Hagoromo โอซึสึกิ ฮาโกโรโมะ เซียนหกวิถีผู้ให้กำเนิดวิชานินจา

โอซึสึกิ ฮาโกโรโมะ (Ootsutsuki Hagoromo: 大筒木ハゴロモ) ตัวละครจากเรื่องนารูโตะ ฮาโกโรโมะเป็นบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิดวิชานินจา เรียกขานกันในนาม "เซียนหกวิถี" (Sage of the Six Paths: 六道仙人)


โอซึสึกิ ฮาโกโรโมะ (Ootsutsuki Hagoromo: 大筒木ハゴロモ) เซียนหกวิถี (Sage of the Six Paths: 六道仙人)

ฮาโกโรโมะเป็นลูกชายคนรองของ "โอซึสึกิ คางูยะ" (Ootsutsuki Kaguya: 大筒木ハゴロモ) เขากับพี่ชายเป็นมนุษย์คู่แรกที่เกิดมาพร้อมจักระ แต่ผลจากการที่คางูยะกินผลจากต้นไม้เทพเจ้าเข้าไปทำให้สิบหางโกรธ (สิบหางคือต้นไม้เทพเจ้า)

สิบหางต้องการเอาจักระคืน แต่ฮาโกโรโมะกับพี่ชายร่วมมือกันหยุดสิบหางด้วยการผนึกเอาไว้ในร่างของฮาโกโรโมะทำให้เขากลายเป็นเซียนหกวิถี

ฮาโกโรโมะเป็นผู้ครอบครองเนตรสังสาระคนแรก เขาตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและปรารถนาให้โลกเกิดสันติภาพโดยใช้ "ความรัก" มากกว่าการใช้ "ความแข็งแกร่ง"

ช่วงบั้นปลายชีวิต ฮาโกโรโมะแบ่งพลังของสิบหางที่ผนึกเอาไว้ออกเป็นสัตว์หาง 9 ตัว เขาสั่งเสียให้สัตว์หางคอยช่วยเหลือกันและสักวันจะได้พบกับผู้ที่ชี้นำทางให้กลายเป็นหนึ่งเดียว

ฮาโกโรโมะมีทายาทสองคน ได้แก่ "อินดร้า" (Ootsutsuki Indra: 大筒木インドラ) และ "อาชูร่า" (Ootsutsuki Asura: 大筒木アシュラ) การถือกำเนิดของทั้งสองคนทำให้พลังของเนตรสังสาระถูกแยกออกเป็นสองนับแต่นั้นมา

อินดร้าผู้พี่เกิดมาพร้อมเนตรเซียนและพรสวรรค์ ในขณะที่อาชูร่าผู้น้องกลับไม่มีพรสวรรค์ใดๆ แต่ด้วยความมุมานะทำให้พัฒนาจนได้รับกายเซียน

อินดร้าตระหนักว่าพลังและความแข็งแกร่งจำเป็นต่อการได้มาซึ่งทุกสิ่ง ส่วนอาชูร่าเห็นว่าความรักเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสันติภาพ ด้วยแนวคิดที่เหมือนกันทำให้เซียนหกวิถีเลือกน้องชายเป็นผู้สืบทอดตระกูล

ทว่าการตัดสินใจของฮาโกโรโมะกลับกลายเป็นการสร้างคำสาป ความไม่พอใจของอินดร้าส่งผลให้เกิดรอยร้าวระหว่างพี่น้องร่วมสายเลือดและกลายเป็นชะตากรรมสืบทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน

ข้อมูลส่วนตัว
• วันเกิด: 6 สิงหาคม
• อายุ: ไม่เปิดเผย
• ความสูง: 186 เซนติเมตร
• น้ำหนัก: ไม่เปิดเผย

ลิขสิทธิ์นารูโตะ
• NED Comics: https://nejavu.com
• WeTV Thailand: https://wetv.vip
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv
• iQIYI: https://www.iq.com
• TrueID: https://home.trueid.net