Wistoria: Wand and Sword ตำนานดาบและคทาแห่งวิสตอเรีย

อนิเมะ Wistoria: Wand and Sword ตำนานดาบและคทาแห่งวิสตอเรีย (Tsue to Tsurugi no Uisutoria: 杖と剣のウィストリア) เรื่องราวการต่อสู้ฟันฝ่าของเด็กหนุ่มไร้พลังเวทในโลกที่เวทมนตร์คือทุกสิ่ง


อนิเมะ Wistoria: Wand and Sword ตำนานดาบและคทาแห่งวิสตอเรีย (Tsue to Tsurugi no Uisutoria: 杖と剣のウィストリア)

เนื้อเรื่อง
"วิล เชอร์โฮลท์" เด็กหนุ่มผู้ถือดาบต้องการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนสำคัญในวัยเด็กด้วยการขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกเวทมนตร์

ทว่าเขาไม่สามารถใช้พลังเวทมนตร์ได้เลย หนทางเดียวที่จะทำให้คำสัญญากลายเป็นจริงได้คือการโค่นล้มเหล่ามอนสเตอร์ในดันเจี้ยนให้สิ้น

วิลเข้าเรียนในสถาบันเวทมนตร์ลีการ์เด้น เขาต้องเผชิญสายตาดูถูกจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์จนเกือบจะยอมแพ้

วิลยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่น แม้จะไม่สามารถใช้พลังเวทมนตร์ได้ แต่เขาจะใช้ทุกอย่างที่มีฟันฝ่าไปในโลกที่เวทมนตร์คืออำนาจ!!!