Jellyfish Can't Swim in the Night แมงกะพรุนว่ายน้ำตอนกลางคืนไม่ได้หรอกนะ

อนิเมะ Jellyfish Can't Swim in the Night แมงกะพรุนว่ายน้ำตอนกลางคืนไม่ได้หรอกนะ (Yoru no Kurage wa Oyogenai: 夜のクラゲは泳げない)


อนิเมะ Jellyfish Can't Swim in the Night แมงกะพรุนว่ายน้ำตอนกลางคืนไม่ได้หรอกนะ (Yoru no Kurage wa Oyogenai: 夜のクラゲは泳げない)

เนื้อเรื่อง
ยามราตรีในย่าน "ชิบุยะ" อันเต็มไปด้วยสีสันและเอกลักษณ์ เด็กสาวสี่คนมีความฝันในการค้นหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกสนุกและเปล่งประกาย

แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ทั้งสี่คนตัดสินใจรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มศิลปินนิรนามโดยใช้ชื่อว่า "JELEE" เพื่อจะเปล่งประกายไปด้วยกัน

ลิขสิทธิ์แมงกะพรุนว่ายน้ำตอนกลางคืนไม่ได้หรอกนะ
• iQIYI: https://www.iq.com