I May Be a Guild Receptionist, but I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time ถ้าสาวกิลด์จะเหนื่อยเบอร์นี้ ขอไปขยี้บอสเองได้มั้ยคะ

อนิเมะ I May Be a Guild Receptionist, but I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time ถ้าสาวกิลด์จะเหนื่อยเบอร์นี้ ขอไปขยี้บอสเองได้มั้ยคะ (Guild No Uketsukejo Desuga, Zangyo Ha Iyananode Boss O Solo Tobatsushiyo To Omoimasu: ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います)


I May Be a Guild Receptionist, but I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time ถ้าสาวกิลด์จะเหนื่อยเบอร์นี้ ขอไปขยี้บอสเองได้มั้ยคะ (Guild No Uketsukejo Desuga, Zangyo Ha Iyananode Boss O Solo Tobatsushiyo To Omoimasu: ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います)

เนื้อเรื่อง
"อาลีน่า" สาวรักสงบที่ปรารถนาชีวิตปกติสุขเรียบง่าย เธอทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ของกิลด์โดยมีหน้าที่ส่งนักผจญภัยเข้าไปในดันเจี้ยน

อาลีน่าเชื่อว่าตัวเองเลือกอาชีพที่มีความมั่นคงและปลอดภัย บทบาทข้าราชการทำให้เธอไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเดือนหรือการถูกไล่ออกจากงาน

ทว่าอาลีน่ากลับต้องทำงานล่วงเวลาวันแล้ววันเล่าจนแทบกระอักอ้วก เนื่องจากการเคลียดันเจี้ยนของนักผจญภัยเป็นไปอย่างล่าช้า

เมื่อรู้สึกว่าทนไม่ไหวอีกต่อไป อาลีน่าจึงตัดสินใจโบกมือลาอาชีพในอุดมคติแล้วคว้าใบอนุญาตนักผจญภัยออกไปปราบบอสด้วยตัวเองลิขสิทธิ์ถ้าสาวกิลด์จะเหนื่อยเบอร์นี้ ขอไปขยี้บอสเองได้มั้ยคะ
• Phoenix Next: https://www.phoenixnext.com