Nando, Toki wo Kurikaeshitemo Honnouji ga Moerun ja ga!? ย้อนเวลามาแล้วตั้งกี่ที ทำไมวัดฮอนโนจิก็ยังไหม้อยู่ดีล่ะเหวย!?

มังงะ Nando, Toki wo Kurikaeshitemo Honnouji ga Moerun ja ga!? ย้อนเวลามาแล้วตั้งกี่ที ทำไมวัดฮอนโนจิก็ยังไหม้อยู่ดีล่ะเหวย!? (何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?)


Nando, Toki wo Kurikaeshitemo Honnouji ga Moerun ja ga!? ย้อนเวลามาแล้วตั้งกี่ที ทำไมวัดฮอนโนจิก็ยังไหม้อยู่ดีล่ะเหวย!? (何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?)

เนื้อเรื่อง
"โอดะ โนบนางะ" ทรราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสงครามถูกข้ารับใช้สังหารก่อนจะรวมใต้หล้าเป็นหนึ่งได้สำเร็จ

หน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเรียกเหตุการณ์ลอบสังหารในครั้งนั้นว่า "เหตุการณ์วัดฮอนโนจิ"

ทว่าเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้ง โนบุนางะพบว่าตัวเองถูกพาย้อนเวลากลับไปในอดีตช่วงก่อนที่เขาจะถูกสังหาร 7 ปี

แต่โนบุนางะจะรับมืออย่างไร เมื่อ "อาเคจิ มิตสึฮิเดะ" ผู้ที่ลงดาบดับลมหายใจเขาปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้า!!!


Nando, Toki wo Kurikaeshitemo Honnouji ga Moerun ja ga!? ย้อนเวลามาแล้วตั้งกี่ที ทำไมวัดฮอนโนจิก็ยังไหม้อยู่ดีล่ะเหวย!? (何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?)

ลิขสิทธิ์ย้อนเวลามาแล้วตั้งกี่ที ทำไมวัดฮอนโนจิก็ยังไหม้อยู่ดีล่ะเหวย!?
• สยามอินเตอร์คอมิกส์: https://siamintershop.com