Oishii Coffee no Irekata รักต่างวัย หัวใจรสกาแฟ

มังงะ Oishii Coffee no Irekata รักต่างวัย หัวใจรสกาแฟ (How to Make Delicious Coffee: おいしいコーヒーのいれ方) เรื่องราวความรักต่างวัยของลูกพี่ลูกน้องที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกัน


Oishii Coffee no Irekata รักต่างวัย หัวใจรสกาแฟ (How to Make Delicious Coffee: おいしいコーヒーのいれ方)

เนื้อเรื่อง
เมื่อพ่อต้องย้ายที่ทำงาน "คัตสึโทชิ" หนุ่มนักเรียนมัธยมปลายจึงต้องย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านของลูกพี่ลูกน้องซึ่งพ่อแม่ถูกส่งไปทำงานต่างประเทศ

"คาเรน" ญาติสาวผู้พี่มีอายุมากกว่าคัตสึโทชิ 5 ปี เธอโตขึ้นมาเป็นสาวสวยแตกต่างจากภาพเด็กกะโปโลในความทรงจำของคัตสึโทชิ

คัตสึโทชิต้องอยู่เรียนต่อให้จบชั้นมัธยมปลาย ขณะที่คาเรนเข้าไปเป็นครูสอนศิลปะคนใหม่ในโรงเรียน

คัตสึโทชิมีความรู้สึกกับคาเรนต่างไปจากเดิม ยิ่งได้รู้ว่าคาเรนมีความลับและบาดแผลฝังลึกในใจเขาจึงอยากจะปกป้องเธอ

ไม่ใช่ปกป้องในฐานะญาติผู้พี่ แต่คัตสึโทชิต้องการปกป้องคาเรนในฐานะผู้หญิงที่เขารัก เรื่องราวความรักต่างวัยทีมีทั้งความลับและบาดแผลจึงเริ่มขึ้น


Oishii Coffee no Irekata รักต่างวัย หัวใจรสกาแฟ (How to Make Delicious Coffee: おいしいコーヒーのいれ方)

ลิขสิทธิ์รักต่างวัย หัวใจรสกาแฟ
• สยามอินเตอร์คอมิกส์: https://siamintershop.com