A Girl Who Can't Speak Thinks "She Is Too Kind" เสียงหัวใจของฉันมีแค่เธอนั้นที่รู้

มังงะ Koe ga dasenai Shoujo wa "Kanojo ga Yasashisugiru" to Omotte iru เสียงหัวใจของฉันมีแค่เธอนั้นที่รู้ (A Girl Who Can't Speak Thinks "She Is Too Kind": 声がだせない少女は「彼女がやさしすぎる」と思っている)


Koe ga dasenai Shoujo wa Kanojo ga Yasashisugiru to Omotte iru เสียงหัวใจของฉันมีแค่เธอนั้นที่รู้

เนื้อเรื่อง
"มาชิโระ" เด็กสาวอ่อนโยนผู้มีปัญหาด้านการออกเสียง เธอได้รู้จัก "โคโคซากิ" เพื่อนร่วมชั้นที่มีบุคลิกแข็งกระด้างแต่จิตใจดี

โคโคซากิมีความสามารถพิเศษในการอ่านใจคนรอบตัวได้ เธอจึงเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและช่วยเหลือมาชิโระที่ไม่รู้วิธีการแสดงออก

มาชิโระกับโคโคซากิเริ่มสนิทสนมกัน มิตรภาพสุดประทับใจของสองสาวที่มีบุคลิกต่างกันสุดขั้วพร้อมจะทำให้หัวใจพองโตแล้ว

ข้อมูลตัวละคร
• มาชิโระ โอโตะ: เด็กสาวผู้มีปัญหาด้านการออกเสียงจึงพูดไม่ได้

• โคโคซากิ คิคุโนะ: เด็กสาวที่สามารถอ่านใจและได้ยินเสียงความคิดคนอื่น

• นาคามุระ มิโดริ: เด็กสาวที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย

• นาราชิโนะ ซาคุ: นักศึกษามหาวิทยาลัย ทำงานพิเศษที่ร้านสะดวกซื้อ


Koe ga dasenai Shoujo wa Kanojo ga Yasashisugiru to Omotte iru เสียงหัวใจของฉันมีแค่เธอนั้นที่รู้

ลิขสิทธิ์เสียงหัวใจของฉันมีแค่เธอนั้นที่รู้
• Phoenix Next: https://www.phoenixnext.com