Terakado Tsuu เทราคาโดะ ซือ นักร้องไอดอลอันดับหนึ่งแห่งเอโดะ

เทราคาโดะ ซือ (Terakado Tsuu: 寺門通) ตัวละครจากเรื่องกินทามะ ซือเป็นนักร้องไอดอลยอดนิยม รู้จักกันในชื่อ "โอซือจัง" (Otsuu-chan) มีแม่ทำหน้าที่ผู้จัดการ


เทราคาโดะ ซือ (Terakado Tsuu: 寺門通) @ Gintama กินทามะ (銀魂)

โอซือจังมีความใฝ่ฝันในการเป็นไอดอลตั้งแต่เด็ก เธอเริ่มฝึกร้องเพลงโดยมีพ่อเป็นผู้ชม พ่อของโอซือสัญญาว่าหากเธอทำความฝันเป็นจริงเขาจะนำดอกกุหลาบหนึ่งล้านดอกมาให้ในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรก

โอซือจังเริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการเป็นนักร้องข้างถนน แม้จะมีเพียงชินปาจิคนเดียวที่ดูการแสดง แต่เธอยังคงมุ่งมั่นร้องเพลงด้วยความสว่างสดใสต่อไป

เมื่อโอซือจังกลายเป็นไอดอลยอดนิยม ชินปาจิก่อตั้งกลุ่มผู้พิทักษ์เทราคาโดะซือโดยเขาทำหน้าที่หัวหน้าเพื่อตอบแทนที่โอซือจังทำให้เขาเจอเหตุผลในการมีชีวิต

ข้อมูลส่วนตัว
• วันเกิด: 20 กุมภาพันธ์
• อายุ: 17+ ปี
• ความสูง: 165 เซนติเมตร
• น้ำหนัก: 47 กิโลกรัม

ลิขสิทธิ์กินทามะ
• สยามอินเตอร์คอมิกส์: https://siamintershop.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv