Saint Cecilia and Pastor Lawrence นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่

อนิเมะ Saint Cecilia and Pastor Lawrence นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ (Shiro Seijo to Kuro Bokushi: 白聖女と黒牧師)


Saint Cecilia and Pastor Lawrence นักบุญจอมเฉื่อย & บาทหลวงผู้เอาใจใส่ (Shiro Seijo to Kuro Bokushi: 白聖女と黒牧師)

เนื้อเรื่อง
"เซซิเลีย" นักบุญผู้เป็นที่นับหน้าถือตาของประชาชน นางช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้คนด้วยความเฉลียวฉลาด

ทว่าเบื้องหลังความสง่างามและวางตัวด้วยความเหมาะสมของเซซิเลียกลับเต็มไปด้วยความเฉื่อยชา ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้

มีเพียง "ลอว์เร็น" บาทหลวงหนุ่มที่รับรู้มุมในความเกียจคร้านและคอยเอาใจใส่ดูแลเซซิเลียอย่างใกล้ชิด