The Dawn of the Witch จอมเวทแห่งรุ่งอรุณ

อนิเมะ Mahoutsukai Reimeiki จอมเวทแห่งรุ่งอรุณ (The Dawn of the Witch: 魔法使い黎明期) เรื่องราวการตามหาตัวตนที่ถูกลืมเลือนไปและการผจญภัยในดินแดนที่มีการล่าแม่มด


Mahoutsukai Reimeiki จอมเวทแห่งรุ่งอรุณ (The Dawn of the Witch: 魔法使い黎明期)

เนื้อเรื่อง
ภายหลังสิ้นสุดสงครามเวทมนตร์ระหว่างศาสนจักรและแม่มด "ซาวิล" นักเรียนโรงเรียนเวทมนตร์สูญเสียความทรงจำทั้งหมดช่วงก่อนที่จะเข้าโรงเรียนไป เขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและมาที่นี่ทำไม

ซาวิลใช้ชีวิตด้วยความว่างเปล่า การสูญเสียตัวตนทำให้ผลการเรียนของเขาตกต่ำจนมาอยู่ในอันดับสุดท้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงส่งเขาและสมาชิกคนอื่นไปทำภารกิจพิเศษในทวีปทางใต้ซึ่งเป็นพื้นที่อันตราย

หน้าที่ของซาวิลคือการเผยแพร่ประโยชน์ของเวทมนตร์ในบริเวณที่มีการล่าแม่มด กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตามหาตัวตนที่หายไปและเยียวยาบาดแผลในใจของผองเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน...


ลิขสิทธิ์จอมเวทแห่งรุ่งอรุณ
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv