Heaven's Design Team แผนกออกแบบสร้างสรรค์โลก

อนิเมะ Heaven's Design Team แผนกออกแบบสร้างสรรค์โลก (Tenchi Souzou Design-bu: 天地創造デザイン部) เรื่องราวการทำงานของเจ้าหน้าที่ในบริษัทรับสร้างโลกนำมาสู่การก้าวข้ามทฤษฎีการค้าที่ว่า "ลูกค้าคือพระเจ้า" เพราะกรณีนี้ต้องเรียกว่า "พระเจ้าคือลูกค้า"


Heaven's Design Team แผนกออกแบบสร้างสรรค์โลก (Tenchi Souzou Design-bu: 天地創造デザイン部)

เนื้อเรื่อง
เมื่อพระเจ้าสร้างโลกใบนี้ขึ้นมา ท่านได้สร้างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสง น้ำ ผืนแผ่นดินและสิ่งมีชีวิตมากมายไปดำรงชีวิตอยู่บนโลก แต่พอนึกอีกทีพระเจ้ากลับรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันยุ่งยากขึ้น ท่านจึงได้ว่าจ้างให้บริษัทรับสร้างโลกเป็นผู้ออกแบบสิ่งมีชีวิตแทนตัวเอง

เหล่าดีไซเนอร์จากแผนกออกแบบสร้างสรรค์โลกผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบได้รับออร์เดอร์ที่ไม่ค่อยจะมีเหตุผลจากพระเจ้า พวกเขาจึงต้องออกแบบสิ่งมีชีวิตตามความต้องการ จากนั้นจึงส่งต่อให้วิศวกรผลิตออกมาเป็นชิ้นงานแล้วส่งไปดำรงชีวิตบนโลก