Bari Bari no Mi ผลบาริบาริ ผลบาเรียแห่งการป้องกัน

ในเรื่องผู้ผนึกมารเราได้เห็นการใช้วิชาพิเศษนั่นคือการใช้ผนึกในการกักขังและดัดแปลงเพื่อใช้ต่อสู้ ส่วนในเรื่องวันพีซเองก็มีความสามารถที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือการสร้างบาเรียจากผลบาริบาริ (Bari Bari no Mi/ Barrier Barrier Fruit) ที่ถูกครอบครองโดยบาโธโรมิโอ


ผลบาริบาริ (Bari Bari no Mi/ Barrier Barrier Fruit)

ผลบาริบาริหรือผลบาเรียเป็นผลปีศาจสายพารามีเซีย ความสามารถของพลังนี้คือการที่ผู้ใช้ซึ่งก็คือเจ้าบาโธโรมิโอสร้างบาเรียที่มีความแข็งแกร่งทนทานออกมาป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ดังใจโดยดูเหมือนยิ่งศัตรูโจมตีใส่รุนแรงเท่าไหร่ก็จะได้รับแรงสะท้อนกลับไปเท่านั้น

เวลาที่จะใช้พลังจากผลบาริบารินั้นผู้ใช้จะต้องใช้นิ้วมือคือนิ้วชี้และนิ้วกลางไขว้กันไม่ว่าจะเป็นการใช้มือเพียงข้างเดียวหรือจะใช้มือทั้งสองข้างพร้อมกัน ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการใช้มือเดียวกับสองมือก็คือความแข็งแกร่งและขนาดของบาเรียนั่นเอง

ความสามารถที่โดดเด่นของผลบาริบาริก็คือการป้องกันสมชื่อบาเรีย แต่พลังนี้ก็ยังปรับปรุงให้ใช้ในการโจมตีศัตรูได้เช่นการใช้บาเรียที่แข็งแกร่งอัดกระแทกศัตรูด้วยความแรงหรือสร้างเป็นเกาะกำปั้นในการโจมตีทางกายภาพ กระนั้นพลังนี้ก็มีจุดอ่อนคือต้องใช้พลังมากจึงไม่เหมาะกับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ

เมื่อลองเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันระหว่างผลบาริบาริกับผลนิคิวนิคิวว่าอันไหนถือเป็นสุดยอดในการป้องกันคงตอบไม่ได้เพราะพลังทั้งสองมีจุดเด่นที่ต่างกัน ผลนิคิวนิคิวป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบแต่ปกป้องแค่ตัวเองส่วนผลบาริบารินั้นแม้จะมีขีดจำกัดแต่สามารถป้องกันคนอื่นได้ด้วย