Seven Deadly Sins: บาป 7 ประการ สัญชาตญาณแห่งมนุษย์ตามหลักศาสนาคริสต์

แฟนๆอนิเมะบางคนอาจรู้สึกสงสัยว่าทำไม่กลุ่มตัวละครในอนิเมะบางเรื่องจึงต้องมีอยู่ด้วยกัน 7 คน เช่น เจ็ดเทพโจรสลัด วาเรีย โฮมุนครูส ถามว่ากลุ่มตัวละครเหล่านั้นมีจากไหนอะไร คำตอบคือมาจากความเชื่อในเรื่อง "บาปเจ็ดประการ" (Seven Deadly Sins) อันเป็นสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกหมู่เหล่าตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคนั่นเอง


ลัสต์ - บาปแห่งการหมกมุ่นเรื่องเพศ

ราคะ (Lust)
• "ลัสต์" บาปแห่งการหมกมุ่นในเรื่องทางเพศที่อยู่นอกเหนือกฎแห่งศีลธรรมอันได้แก่การล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลอื่นหรือกามวิปริตที่มีสัมพันธ์กับเครือญาติวงศ์ตระกูล รวมทั้งการร่วมรักกับสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ซึ่งถือเป็นเรื่องต้องห้ามอันนำไปสู่ความเสื่อม บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งราคะคือตัดอวัยวะเพศและรมด้วยสารกำมะถัน


กลัทโทนี่ - บาปแห่งความตะกละตะกลาม

ตะกละ (Gluttony)
• "กลัทโทนี่" บาปแห่งความตะกละตะกลามไม่หยุดหย่อนจนไม่รู้จักประมาณตน กินทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเข้าไปโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาซึ่งบาปแห่งความตะกละนี้อาจนำไปสู่บาปข้ออื่นได้ บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความตะกละคือการถูกกินทั้งเป็นโดยสัตว์


กรีด - บาปแห่งความโลภ

โลภ (Greed)
• "กรีด" บาปแห่งความทะเยอทะยานอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบครองโดยไม่คำนึงถึงวิธีการและความถูกต้อง ปรารถนาเพียงต้องการมีไว้เป็นของตัวเองโดยเฉพาะชื่อเสียง อำนาจและทรัพย์สินอย่างไม่จบไม่สิ้น บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความโลภคือการถูกแช่ในน้ำมันที่กำลังร้อนระอุ


สลอธ - บาปแห่งความเกียจคร้าน

เกียจคร้าน (Sloth)
• "สลอธ" บาปแห่งความเกียจคร้านที่ไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างและสิ่งที่ตัวเองต้องกระทำ ละเลยต่อหน้าที่โดยใช้เวลาที่ผ่านไปอย่างไร้ค่า แต่กลับกันก็ยังปรารถนาให้ผู้อื่นทำงานหนักเพื่อตัวเอง บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความเกียจคร้านคือการถูกโยนลงในบ่องูพิษ


ราธ - บาปแห่งความโกรธแค้นพยาบาท

โทสะ (Wrath)
• "ราธ" บาปแห่งความโกรธแค้นพยาบาทและมุ่งร้ายต่อสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาโดยเฉพาะความพยาบาทต่อบุคคลจนนำไปสู่การทำร้ายทำลายผู้อื่น มีความโกรธเกรี้ยวบวกกับความทะเยอทะยานตลอดเวลา บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งโทสะคือการถูกฉีกร่างทั้งเป็น


เอ็นวี่ - บาปแห่งการความอิจฉาริษยา

ริษยา (Envy)
• "เอ็นวี่" บาปแห่งการความอิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดิบได้ดีเกินกว่าตัวเองไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม เมื่อความริษยามีมากขึ้นก็จะนำไปสู่การรังเกียจตัวเองและจบลงด้วยการทำร้ายผู้อื่น บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความริษยาคือถูกเย็บตาอย่างทรมาน


ไพรด์ - บาปแห่งความเย่อหยิ่ง

หยิ่งยะโส (Pride)
• "ไพรด์" บาปแห่งความเย่อหยิ่ง ความยโสนี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งบาปทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้น ไพรด์เป็นความหยิ่งเพื่อต้องการมีตัวตนที่เหนือกว่าผู้อื่นและสนใจเพียงตัวเองเท่านั้น บทลงโทษของผู้ที่มีบาปแห่งความหยิ่งยโสคือการถูกมัดอยู่บนวงล้อแล้วหมุนไปเรื่อยๆ