Zerofuku ซีโร่ฟุคุ เทพแห่งความแค้นเคืองมนุษยชาติ

ซีโร่ฟุคุ (Zerofuku: 零福) ตัวละครจากเรื่องมหาศึกคนชนเทพ ซีโร่ฟุคุเป็นร่างที่แท้จริงของเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งเจ็ดที่มีความเคียดแค้นต่อศากยมุณีและคิดจะล้างบางมนุษยชาติให้สิ้นซาก


ซีโร่ฟุคุ (Zerofuku: 零福)

เดิมซีโร่ฟุคุเป็นเทพจิตใจดีที่ช่วยดูดซับความโชคร้ายของผู้อื่น เคยมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเด็ก แต่ทัศนคติที่มีต่อมนุษยชาติเปลี่ยนไปเมื่อธรรมชาติของมนุษย์ถูกแทนที่ด้วยตัวตนของศากยมุณี

ความริษยาทำให้ตัวตนของเขาเปลี่ยนไปเป็นเทพแห่งความโชคร้าย โดยชื่อ "ซีโร่ฟุคุ" แปลว่า "โชคลาภเป็นศูนย์" ในอีกความหมายจึงสื่อถึง "ความโชคร้าย" ได้เช่นกัน

ซีโร่ฟุคุเป็นตัวแทนฝ่ายเทพในการประลองนัดที่หกโดยคู่ต่อสู้ของเขา ได้แก่ "ศากยมุณี" เทพผู้ทรยศทวยเทพด้วยการหันไปยืนหยัดต่อสู้เพื่อมนุษยชาติจนทำให้เกียรติของทวยเทพต้องแปดเปื้อน

ลิขสิทธิ์มหาศึกคนชนเทพ
• Netflix: https://www.netflix.com
• Phoenix Next: https://www.phoenixnext.com