Kaiju No. 9 ไคจูหมายเลข 9 ราชาแห่งไคจู

ไคจูหมายเลข 9 (Kaiju No. 9: 怪獣9号) ตัวละครจากเรื่องไคจูหมายเลข 8 ไคจูหมายเลข 9 เป็นไคจูระดับพิเศษที่มีสติปัญญาสูงและสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ได้


ไคจูหมายเลข 9 (Kaiju No. 9: 怪獣9号) @ Kaiju No.8 ไคจูหมายเลข 8 (Monster #8: 怪獣8号)

ไคจูหมายเลข 9 เข้าถึงประสบการณ์ได้ด้วยการซึมซับความทรงจำของมนุษย์หรือไคจูตัวอื่นที่ดูดกลืนเข้าไป มันสร้างฝูงไคจูระดับต่ำออกมาเป็นสมุนแล้วควบคุมให้เคลื่อนไหวตามคำสั่ง

ไคจูหมายเลข 9 ต้องการนำพลังไคจูที่ถูกมนุษย์ช่วงชิงไปกลับคืนมา มันเริ่มแฝงตัวเข้าไปในสังคมด้วยการปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อแผนทำลายล้างกองกำลังป้องกัน

ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมและทักษะการต่อสู้ขั้นสูงของไคจูหมายเลข 9 ทำให้มันกลายเป็นภัยพิบัติระดับสูงสุดต่อกองกำลังป้องกันและมนุษยชาติ!!!

ลิขสิทธิ์ไคจูหมายเลข 8
• สยามอินเตอร์คอมิกส์: https://siamintershop.com
• MANGA Plus: https://shueisha.co.jp
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv
• Netflix: https://www.netflix.com