Orter Madl ออร์เตอร์ มาเดิล เทพประทานไม้กายสิทธิ์เทพทราย

ออร์เตอร์ มาเดิล (Orter Madl: オーター・マドル) ตัวละครจากเรื่องศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม ออร์เตอร์เป็นเทพประทานผู้ถือครอง "เดสเสิร์ตเคน" (ไม้กายสิทธิ์เทพทราย)


ออร์เตอร์ มาเดิล (Orter Madl: オーター・マドル) @ MASHLE ศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม (Mashle Magic and Muscles: マッシュル -MASHLE-)

ออร์เตอร์เป็นพี่ชายของเวิร์ธ มาเดิล (เขี้ยวอาคมอันดับ 3) มีปานสองเส้นบนใบหน้า เขามีความโหดเหี้ยมเด็ดขาดโดยพร้อมที่จะใช้มาตรการรุนแรงเพื่อรักษาระเบียบของโลกปัจจุบันเอาไว้จึงไม่มีทางยอมรับมัชที่ไร้เวทมนตร์

ออร์เตอร์มีตำแหน่งผู้ดูแลฝ่ายพลังเวทมนตร์ เขาใช้เวทมนตร์ในการสร้างและควบคุมทรายได้อย่างอิสระ โดยทรายที่สร้างมีความหนาแน่นสูงมากจนสามารถตัดเหล็กให้ขาดได้

ข้อมูลส่วนตัว
• วันเกิด: 10 พฤศจิกายน
• อายุ: 23 ปี
• ความสูง: 177 เซนติเมตร
• น้ำหนัก: 63 กิโลกรัม

ลิขสิทธิ์ MASHLE ศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม
• NED Comics: https://nejavu.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv
• Netflix: https://www.netflix.com
• Prime Video: https://www.primevideo.com