Ori Ori no Mi ผลโอริโอริ ผลกรงขัง ผลปีศาจแห่งการจับกุม

            ห่างหายไปนานกับการอัพเดทความสามารถพิเศษของผลปีศาจจากเรื่องวันพีซ วันนี้ได้ฤกษ์ดีกลับมาเขียนกันต่อกับผลปีศาจสายพารามีเซียที่ปรากฏความสามารถให้เห็นในช่วงสั้นๆ 2 ครั้งนั่นคือ “ผลกรงขัง” (Ori Ori no Mi: Bind Bind Fruit) ผลปีศาจที่สร้างกรงขังขึ้นมาจับกุมศัตรู


Ori Ori no Mi

            ผลกรงขังหรือ “ผลโอริโอริ” (Ori Ori no Mi) ผลปีศาจสายพารามีเซียที่ทำให้ผู้ครอบครองสามารถสร้างกรงขังสีดำออกมาจากร่างกายเพื่อจับกุมศัตรูให้อยู่หมัด ส่วนผู้ครอบครองผลโอริโอริก็คือฮินะผู้ได้รับฉายา “กรงขังสีดำ” (The Black Cage) จากการที่เธอจัดการโจรสลัด


Ori Ori no Mi

            กรงขังสีดำที่ปล่อยออกมาจะมีความแข็งแรงมาก แต่ฮินะสามารถควบคุมรูปร่างกรงให้ม้วนโค้งได้ตามที่เธอต้องการและไม่จำกัดเพียงแค่กรงขังเท่านั้นเพราะมันยังเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นอย่างอื่นเช่นกุญแจมือได้ ส่วนในการจับกุมระยะประชิดตัวฮินะยังสามารถปล่อยการเคลื่อนไหวผ่านร่างกายศัตรูเพื่อจับกุม (ตามภาพ)
            ข้อจำกัดของผลกรงขังที่ถือเป็นจุดด้อยก็คือไม่สามารถจับพวกสายโรเกียได้โดยไร้ฮาคิแห่งเกราะ รวมทั้งการพลังใช้ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของความเร็ว หากเป็นศัตรูที่มีความเร็วสูงมากอย่างเช่นเกียร์สองของลูฟี่หรือโซลก็อาจไม่สามารถจับกุมได้ทันเหมือนตอนที่ฮินะพยายามจับตัวลูฟี่ในสงครามที่มารีนฟอร์ด