Mayonaka Punch (Midnight Punch)

อนิเมะ Mayonaka Punch (Midnight Punch: 真夜中ぱんチ) เรื่องราวของกลุ่มนิวทูบที่ร่วมมือกันสร้างเนื้อหาสุดฮือฮาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มยอดผู้ติดตาม


อนิเมะ Mayonaka Punch (Midnight Punch: 真夜中ぱんチ)

เนื้อเรื่อง
"มาซากิ" สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนิวทูบชื่อว่า "ฮาริคิริซิสเตอร์" ถูกเพื่อนขับไล่ออกจากกลุ่มเนื่องจากการใช้ความรุนแรงในระหว่างไลฟ์

มาซากิยังคงมุ่งมั่นในการเป็นนิวทูบเบอร์ เธอสร้างช่องของตัวเองชื่อว่า "มาซาคิจิแชนเนล" แต่กระแสตอบรับยังคงไม่ดีเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวในอดีต

ระหว่างสำรวจโรงพยาบาลร้าง มาซากิได้พบ "ลิฟ" เธอเสนอให้ลิฟมาเป็นพวกโดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีผู้ติดตามช่องครบล้านคนเธอจะให้ลิฟกิน

มาซากิและลิฟเปิดช่องนิวมูบใหม่ชื่อว่า "Midnight Punch" และเริ่มถ่ายทำวีดีโอโดยมีเป้าหมายในการสร้างผู้ติดตาม 1 ล้านคน