Me and My Gangster Neighbour ผมกับคุณลุงยากูซ่าขาโหดโหมดน่ารัก

มังงะ Me and My Gangster Neighbour ผมกับคุณลุงยากูซ่าขาโหดโหมดน่ารัก (Boku to Jinginaki Ojisan: ぼくと仁義なきおじさん)


Me and My Gangster Neighbour ผมกับคุณลุงยากูซ่าขาโหดโหมดน่ารัก (Boku to Jinginaki Ojisan: ぼくと仁義なきおじさん)

เนื้อเรื่อง
"เซคิเนะ ยูฮิ" นักเรียนประถมธรรมดาๆอาศัยอยู่ชั้นล่างของอะพาร์ทเม้นเก่าตามลำพังในช่วงที่ผู้ปกครองต้องไปทำงานนอกสถานที่

ชีวิตประจำวันของยูฮิดำเนินไปอย่างเรียบง่าย กระทั่งวันหนึ่งคุณลุงเพื่อนบ้านจากห้องข้างบนร่วงลงมาในห้องของเขาจนเพดานห้องเป็นรูโบ๋

คุณลุงมาดเนี้ยบสุดเท่มีชื่อว่า "อาโออิ" เขาแต่งตัวดูดี แต่ยูฮิรู้ความลับว่าคุณลุงตกแต่งห้องสไตล์ฟรุ้งฟริ้งและมีด้านที่ไม่อยากให้ใครรู้


Me and My Gangster Neighbour ผมกับคุณลุงยากูซ่าขาโหดโหมดน่ารัก (Boku to Jinginaki Ojisan: ぼくと仁義なきおじさん)

ลิขสิทธิ์ผมกับคุณลุงยากูซ่าขาโหดโหมดน่ารัก
• สยามอินเตอร์คอมิกส์: https://siamintershop.com