Koukyuu Kisaki no Kanrinin ยอดหญิงแห่งตำหนักใน

มังงะ Koukyuu Kisaki no Kanrinin ยอดหญิงแห่งตำหนักใน (Manager Of The Inner Palace, Koukyuu-hi no Kanrinin: 後宮妃の管理人)


Koukyuu Kisaki no Kanrinin ยอดหญิงแห่งตำหนักใน (Manager Of The Inner Palace, Koukyuu-hi no Kanrinin: 後宮妃の管理人)

เนื้อเรื่อง
"โยวหลัน" บุตรสาวพ่อค้าผู้มั่งคั่งตระกูลอวี้ นางตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะ "ยอดวานิชหญิงแห่งยุค"

วันหนึ่ง โยวหลันได้รับราชโองการจากจักรพรรดิให้แต่งงานกับข้าราชบริพารนามว่า "โพ่เฮ่าเยว่" พร้อมกับเข้ามาทำหน้าที่ดูแลรูปโฉมของเหล่าสนมและนางกำนัลในตำหนักใน

โยวหลันในวัย 28 รู้สึกผิดเนื่องจากนางอายุมากแล้ว ส่วนว่าที่สามีของนางเป็นหนุ่มรูปงามที่อายุน้อยกว่า แถมยังดูเหมือนว่าจะมีความลับบางอย่างปิดบังเอาไว้

เมื่อโยวหลันแต่งงานและเข้าทำงานในตำหนักใน สาวงามนางหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าและกล่าวขอโทษนาง โยวหลันจึงได้เข้าใจเจตนาที่แท้จริงของการแต่งงานในครั้งนี้


Koukyuu Kisaki no Kanrinin ยอดหญิงแห่งตำหนักใน (Manager Of The Inner Palace, Koukyuu-hi no Kanrinin: 後宮妃の管理人)

ลิขสิทธิ์ยอดหญิงแห่งตำหนักใน
• Phoenix Next: https://www.phoenixnext.com