Ore ni Trauma wo Ataeta Joshi-tachi ga Chirachira Mitekuru kedo, Zannen desu ga Teokure desu พวกเธอที่สร้างแผลใจ จะสายไปไหมที่มาขอคืนดี

ไลท์โนเวล Ore ni Trauma wo Ataeta Joshi-tachi ga Chirachira Mitekuru kedo, Zannen desu ga Teokure desu พวกเธอที่สร้างแผลใจ จะสายไปไหมที่มาขอคืนดี (The Girls Who Traumatized Me Keep Glancing at Me, but Alas, It's Too Late: 俺にトラウマを与えた女子達がチラチラ見てくるけど、残念ですが手遅れです)


Ore ni Trauma wo Ataeta Joshi-tachi ga Chirachira Mitekuru kedo, Zannen desu ga Teokure desu พวกเธอที่สร้างแผลใจ จะสายไปไหมที่มาขอคืนดี (The Girls Who Traumatized Me Keep Glancing at Me, but Alas, It's Too Late: 俺にトラウマを与えた女子達がチラチラ見てくるけど、残念ですが手遅れです)

เนื้อเรื่อง
"โคโคโนเอะ ยูกิโตะ" เด็กหนุ่มที่มักจะโชคร้ายอย่างรุนแรงในเรื่องผู้หญิงจนจิตใจของเขาแหลกสลาย

เขาถูกเพื่อนสมัยเด็กที่คิดว่าใจตรงกันสร้างบาดแผลเอาไว้ ถูกพี่สาวเกลียดและถูกแม่หลบหน้าจนห่างเหินกัน

เมื่อขึ้นชั้นมัธยม บรรดาผู้หญิงที่เคยทำร้ายจิตใจยูกิโตะเริ่มกังวลและมาสารภาพว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด

แต่มันจะสายเกินไปไหมสำหรับคำขอโทษเพราะจิตใจที่แหลกสลายของยูกิโตะยังคงเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำ


Ore ni Trauma wo Ataeta Joshi-tachi ga Chirachira Mitekuru kedo, Zannen desu ga Teokure desu พวกเธอที่สร้างแผลใจ จะสายไปไหมที่มาขอคืนดี (The Girls Who Traumatized Me Keep Glancing at Me, but Alas, It's Too Late: 俺にトラウマを与えた女子達がチラチラ見てくるけど、残念ですが手遅れです)

ลิขสิทธิ์พวกเธอที่สร้างแผลใจ จะสายไปไหมที่มาขอคืนดี
• อนิแม็ก: http://www.animagshop.com