Banished from the Hero's Party ผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับไสเลยต้องไปสโลว์ไลฟ์ที่ชายแดน

อนิเมะ Banished from the Hero's Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside ผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับไสเลยต้องไปสโลว์ไลฟ์ที่ชายแดน (Shin no Nakama ja Nai to Yusha no Pati o Oidasareta no de, Henkyo de Suro Raifu Suru Koto ni Shimashita: 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました)


Banished from the Hero's Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside ผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับไสเลยต้องไปสโลว์ไลฟ์ที่ชายแดน (Shin no Nakama ja Nai to Yusha no Pati o Oidasareta no de, Henkyo de Suro Raifu Suru Koto ni Shimashita: 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました)

เนื้อเรื่อง
วีรบุรุษผู้อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ถูกพวกนักปราชญ์ขับไล่ออกจากกลุ่มผู้กล้าด้วยข้ออ้างว่าเขาไล่ตามการต่อสู้กับกองทัพจอมมารไม่ทัน

เมื่อถูกขับไสเขาจึงย้ายมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่ชายแดนในฐานะเภสัชกรร้านยาโดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "เรด" ขณะเดียวกันได้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ขึ้นในกลุ่มผู้กล้า

แม้จะปิดบังสถานะเดิมเอาไว้ แต่จู่ๆ "ริต" องค์หญิงแสนสวยที่เคยร่วมรบกันสมัยก่อนได้มาเยือนอย่างคาดไม่ถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในราชวงศ์

เรดกับริตอาศัยอยู่ด้วยกันและเริ่มต้นใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกต่อจากนี้ ช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งสองคนจะไม่สั่นคลอนลิขสิทธิ์ผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับไสเลยต้องไปสโลว์ไลฟ์ที่ชายแดน
• Phoenix Next: https://www.phoenixnext.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv