Kono Sankaku Love Comedy wa Shiawase ni Naru Gimu ga Aru รักสามเส้านี้พวกเราต้องมีความสุข

ไลท์โนเวล Kono Sankaku Love Comedy wa Shiawase ni Naru Gimu ga Aru รักสามเส้านี้พวกเราต้องมีความสุข (This △ RomCom Has A Duty To Be Happy: この△ラブコメは幸せになる義務がある。)


Kono Sankaku Love Comedy wa Shiawase ni Naru Gimu ga Aru รักสามเส้านี้พวกเราต้องมีความสุข (This △ RomCom Has A Duty To Be Happy: この△ラブコメは幸せになる義務がある。)

เนื้อเรื่อง
"ยาชิโระ เท็นมะ" หนุ่มมัธยมปลายบังเอิญรู้ว่า "สุเมรากิ รินกะ" สาวสวยมาดเท่ร่วมชั้นหลงรัก "สึบากิ เรระ" เพื่อนสมัยเด็กของเขา

เท็นมะจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับรินกะในการช่วยให้เธอได้ทำความสนิทสนมกับเรระ โดยที่เท็นมะไม่รู้เลยว่าเรระเองก็ตกหลุมรักเขาเช่นกัน

เรื่องราวความสัมพันชวนอลวนระหว่างหนึ่งหนุ่มธรรมดาๆกับสองสาวสวยประจำโรงเรียนที่กลายเป็นรักสามไม่เส้าจึงเริ่มขึ้น...ลิขสิทธิ์รักสามเส้านี้พวกเราต้องมีความสุข
• Phoenix Next: https://www.phoenixnext.com