Doughnuts Under a Crescent Moon โดนัทของฉันกับพระจันทร์ไม่เต็มดวง

มังงะ Kaketa Tsuki to Doughnut โดนัทของฉันกับพระจันทร์ไม่เต็มดวง (Doughnuts Under a Crescent Moon: 欠けた月とドーナッツ)


Kaketa Tsuki to Doughnut โดนัทของฉันกับพระจันทร์ไม่เต็มดวง (Doughnuts Under a Crescent Moon: 欠けた月とドーナッツ)

เนื้อเรื่อง
"อุโนะ ฮินาโกะ" สาวพนักงานออฟฟิศใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตปกติธรรมดาในสายตาคนทั่วไป เธอจึงทุ่มเทไปกับรูปลักษณ์เพื่อให้มีความรัก

แต่ฮินาโกะขาดความมั่นใจในการคบหาผู้ชาย เธอไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใคร ความรักที่่คาดหวังเอาไว้จึงลงเอยด้วยความล้มเหลว

ช่วงที่ฮินาโกะเริ่มกลัวว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวตลอดไป "ซาโต อาซาฮิ" รุ่นพี่สาวแกร่งในที่ทำงานผู้ไม่สนใจความรักได้ยื่นมือมาช่วยเอาไว้

เมื่อต่างเปิดใจให้กันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองสาวที่มีจุดเริ่มต้นจากความเคารพจึงได้พัฒนากลายเป็นความสนิทสนมกันมากขึ้น...


Kaketa Tsuki to Doughnut โดนัทของฉันกับพระจันทร์ไม่เต็มดวง (Doughnuts Under a Crescent Moon: 欠けた月とドーナッツ)

ลิขสิทธิ์โดนัทของฉันกับพระจันทร์ไม่เต็มดวง
• Phoenix Next: https://www.phoenixnext.com