Bye Bye, Earth

อนิเมะ Bye Bye, Earth (Bai Bai, Asu: ばいばい、アース) เรื่องราวการผจญภัยของเด็กสาวที่ต้องเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้มากมาย


Bye Bye, Earth (Bai Bai, Asu: ばいばい、アース)

เนื้อเรื่อง
"เบลล์" เด็กสาวผู้เติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยว เธอมีทักษะการต่อสู้อันน่าทึ่งโดยเฉพาะการใช้ดาบในระดับที่แข็งแกร่ง

ทว่าในโลกที่ผู้คนมีรูปลักษณ์เป็นสัตว์ เบลล์กลับเป็นเพียงคนเดียวที่มีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์ ไม่มีทั้งขนที่หนาหรือเขี้ยวเล็บ

รูปลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่นทำให้เบลล์กลายเป็นคนนอกคอก ไม่เป็นที่ต้องการ

เบลล์ต้องการตามหาโลกที่ให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจึงออกเดินทางเพื่อหวังว่าจะได้พบคนที่มีรูปลักษณ์คล้ายตัวเอง