Dekoboko Majo no Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด

อนิเมะ Dekoboko Majo no Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด (The Family Circumstances of the Imbalanced Witch: でこぼこ魔女の親子事情) เรื่องราวสุดป่วนของสองแม่ลูกที่มีรูปลักษณ์ตรงข้ามกัน


Dekoboko Majo no Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด (The Family Circumstances of the Imbalanced Witch: でこぼこ魔女の親子事情)

เนื้อเรื่อง
"อลิซซ่า" แม่มดสาว (วัย 200+) อาศัยอยู่ในป่าตามลำพัง วันหนึ่งเธอได้พบทารกมนุษย์ถูกทิ้งอยู่ในป่าจึงเก็บมาเลี้ยงในฐานะลูกสาวโดยตั้งชื่อว่า "วิโอล่า"

เวลาผ่านไปหลายปี วิโอล่าเติบโตขึ้นในรูปลักษณ์ของผู้ใหญ่ตามช่วงวัยของ แต่เธอยังมีบุคลิกขี้อ้อนเหมือนเด็กๆ ในขณะที่อลิซซ่ายังคงอยู่ในรูปลักษณ์ของเด็กสาวไม่เปลี่ยนแปลง

สองแม่ลูกมีความสนิทสนมกันดี อลิซซ่าหลงใหลในความน่ารักของลูกสาว ส่วนวิโอล่าก็หวงแหนแม่มากและไม่อยากให้ใครมาแย่งความรักของแม่ไปจากเธอ


ลิขสิทธิ์เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด
• ดังโงะมังงะ: https://dangomanga.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv