Giant Beasts of Ars อสูรกายยักษ์แห่งอาร์ส

อนิเมะ Giant Beasts of Ars อสูรกายยักษ์แห่งอาร์ส (Ars no Kyojuu: アルスの巨獣) เรื่องราวการต่อสู้ของผู้ทำพันธสัญญากับอสูรยักษ์ในยุคสมัยแห่งดาบ วีรบุรุษและเทพปกรณัม


Giant Beasts of Ars อสูรกายยักษ์แห่งอาร์ส (Ars no Kyojuu: アルスの巨獣)

เนื้อเรื่อง
อสูรยักษ์ได้สร้างผืนแผ่นดินขึ้นมา แต่มนุษย์กลับขโมยผืนแผ่นดินที่สุขงอมนั้นไปทำให้อสูรยักษ์โจมตีกัดกินมนุษย์ด้วยความโกรธแค้น มนุษย์จึงได้อัญเชิญเทพเจ้ามาต่อสู้กับอสูรยักษ์

"คูมิ" หลบหนีออกจากป้อมปราการของจักรวรรดิ เธอทำพันธสัญญากับนักล่าอสูร "จีโร่" เพื่อใช้พลังเหนือธรรมชาติต่อสู้กับอสูรยักษ์และเริ่มต้นการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงโลก


ลิขสิทธิ์อสูรกายยักษ์แห่งอาร์ส
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv