Ayanokoji Kiyotaka อายาโนะโคจิ คิโยทากะ นักเรียนยอดคนแห่งห้อง D

อายาโนะโคจิ คิโยทากะ (Ayanokoji Kiyotaka: 綾小路 清隆) ตัวละครจากเรื่องขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคน อายาโนะโคจิเรียนอยู่ปี 1 ห้อง D โรงเรียนมัธยมปลายโคโตอิคุเซ เขาสอบเข้าด้วยผลการสอบวิชาละ 50 คะแนน


อายาโนะโคจิ คิโยทากะ (Ayanokoji Kiyotaka: 綾小路 清隆)

อายาโนะโคจิมีสีหน้าที่เรียบเฉยตลอดเวลา บุคลิกของเขาขาดความกระตือรือร้นและเฉยเมยต่อพฤติกรรมของคนรอบข้าง ร่างกายของเขามีความพิเศษด้วยโครงสร้างกล้ามเนื้อที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักตั้งแต่เด็กในห้องทดลองขององค์กร

อายาโนะโคจิมีสติปัญญาเฉียบแหลมและวางกลยุทธ์ได้อย่างแยบยล แต่เขาเลือกที่จะซ่อนความสามารถที่แท้จริงเอาไว้ภายใต้ภาพลักษณ์ของความธรรมดา ไม่มีความโดดเด่น คะแนนสอบของเขาอยู่ในระดับกลาง (ด้วยความจงใจ)

อายาโนะโคจิมีศักยภาพเพียงพอที่จะเลื่อนขึ้นจุดสูงสุดได้ถ้าต้องการ แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมาตั้งแต่แรก แต่เมื่อได้รับแรงจูงใจในการสร้างผลงานเพื่อเลื่อนสู่ห้อง A อายาโนะโคจิจึงเริ่มเข้าหาเพื่อนร่วมห้องแล้วใช้เป็นเครื่องมือ

ข้อมูลส่วนตัว
• วันเกิด: 20 ตุลาคม
• อายุ: 17 ปี
• ความสูง: 176 เซนติเมตร

ลิขสิทธิ์ขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยม (เฉพาะ) ยอดคน
• Phoenix Next: https://www.phoenixnext.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv
• Muse Thailand: https://www.youtube.com