Kamazuki Suzuno คามะซุกิ สุซุโนะ เพื่อนบ้านจอมมารในชุดกิโมโน

คามะซุกิ สุซุโนะ (Kamazuki Suzuno: 鎌月 鈴乃) ตัวละครจากเรื่องผู้กล้าซึนซ่าส์กับจอมมารสู้ชีวิต สุซุโนะเป็นพนักงานไต่สวนตัวแทนที่ประชุมสภาโบสถ์ ชื่อจริงว่า "เครสเทียเบลล์" (Krestia Bell: クレスティア・ベル) เธอมีทรัพย์สินมากโดยมักจะคอยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้มาโอบ่อยๆ


คามะซุกิ สุซุโนะ (Kamazuki Suzuno: 鎌月 鈴乃) @ Hataraku Maou-sama! ผู้กล้าซึนซ่าส์กับจอมมารสู้ชีวิต (The Devil Is a Part-Timer!: はたらく魔王さま!)

ยามปกติสุซุโนะจะสวมชุดกิโมโนะ เธอเรียนรู้เรื่องราวของญี่ปุ่นจากละครประวัติศาสตร์จึงมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยี สุซุโนะย้ายมาอยู่ติดกับปราสาทจอมมาร (ห้องเช่าของมาโอ) ทำหน้าที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้กล้าเอมิเลียและจอมมารซาตานลับๆ

ข้อมูลส่วนตัว
• อายุ: 20+ ปี
• ความสูง: 152 เซนติเมตร
• น้ำหนัก: 40 กิโลกรัม

ลิขสิทธิ์ผู้กล้าซึนซ่าส์กับจอมมารสู้ชีวิต
• Zenshu: http://www.zenshushop.com
• Muse Thailand: https://youtube/MuseTH