Pakunoda ปาคูโนด้า แมงมุมผู้ควบคุมความทรงจำ

ปาคูโนด้า (Pakunoda: パクノダ) โจรเงามายาจากเรื่องฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ปาคูโนด้าเป็นสมาชิกแก๊งแมงมุมหมายเลข 6 (หรือ 9) ความสามารถทางกายภาพของเธออยู่ในอันดับที่ 11 ของกลุ่ม


ปาคูโนด้า (Pakunoda: パクノダ)

ปาคูโนด้ามีรูปร่างสูงเพรียว จุดเด่นอยู่ที่จมูกโง้ง สีหน้าเรียบเฉยราวกับไม่แยแสสิ่งรอบข้าง แต่เธอเป็นคนรักพวกพ้องและภักดีต่อคุโรโร่อย่างสมบูรณ์ ยอมสละตัวเองได้เพื่อการอยู่รอดของกลุ่ม

ปาคูโนด้าเป็นนักสู้ที่มีทักษะสูงพอสมควร สามารถหักกระดูกใครได้ง่ายๆ แต่หน้าที่หลักของเธออยู่ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความสามารถเน็นสายพิเศษที่หาได้ยาก

ปาคูโนด้ามีความสามารถอ่านความคิดและความทรงจำของคนอื่นได้ผ่านการสัมผัสร่างกาย เธอยังนำข้อมูลที่ได้รับมาสร้างกระสุนความทรงจำแล้วยิงใส่เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นรับรู้ได้ด้วย...

ลิขสิทธิ์ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์
• NED Comics: https://nejavu.com
• WeTV: https://wetv.vip
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv
• Netflix: https://www.netflix.com
• VIU Thailand: https://www.viu.com