เกร็ดความรู้วันพีซกับสมบัติในตำนานของญี่ปุ่น

รูปแบบการโจมตีสุดร้ายกาจและรุนแรงของคิซารุที่ปรากฏในเรื่องวันพีซมีที่มาจากตำนานสมบัติโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่า "ซันชู โนะ จินกิ" (Sanshu no Jingi) สมบัติศักดิ์สิทธิ์ในตำนานของญี่ปุ่นตามความเชื่อในลัทธิชินโตซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่น


สมบัติในตำนานของญี่ปุ่น (The Imperial Regalia of Japan)

สมบัติในตำนานของญี่ปุ่นประกอบไปด้วย ดาบ กระจกและสร้อย ตามตำนานเล่ากันว่าเทวีอะมาเทราสุ (Amaterasu) ได้มอบสมบัติทั้ง 3 ชิ้นนี้แก่พระราชวงศ์เพื่อให้ลงมาปกครองโลก (ญี่ปุ่น) จากนั้นสมบัติทั้ง 3 จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชอบธรรมที่อยู่คู่บัลลังก์ขององค์จักรพรรดิมาหลายยุคหลายสมัย

กระจกยาตะ (Yata no Kagami)
• กระจกศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้ใสสะท้อนเงาเหมือนกระจกทั่วไป กระจกยาตะเป็นสัญลักษณ์แทนดวงอาทิตย์อันแสดงถึงสติปัญญาที่ปราดเปรื่องและความซื่อสัตย์ซื่อตรง ตำนานเล่าว่า "เทวีอะมาเทราสุ" ใช้กระจกยาตะเป็นเครื่องมือช่วยให้ "ซูซาโนะโอะ" ผู้เป็นพี่ชายออกจากถ้ำ ปัจจุบันกระจกถูกเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าอิเสะในเมืองอิเสะ

ดาบคุซานางิ (Kusanagi no Tsurugi)
• ดาบศักดิ์สิทธิ์เดิมเรียกว่า "อาเมะ โนะ มุราคุโมะ โนะ ซึรางิ" (Ame no Murakumo no Tsurugi) โดยตาบเล่มนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความยุติธรรม ตำนานเล่าว่า "ซูซาโนะโอะ" ค้นพบดาบในหางของมังกรแปดหัวที่เขาสังหาร ปัจจุบันดาบถูกเก็บรักษาไว้ในศาสเจ้าอัตสึตะในเมืองนาโงย่า

อัญมณียาซาคานิ (Yasakani no Magatama)
• อัญมณีรูปทรงโค้งหรือในรูปแบบเต็มๆก็คือ "สร้อยสังวาล" อัญมณียาซาคานิเป็นสัญลักษณ์แทนจันทราอันแสดงถึงความเมตตาอารี ตำนานเล่าว่า "เทวีอะมาเทราสุ" มอบอัญมณีพร้อมกับกระจกยาตะและดาบคุซานางิแก่หลานชายเมื่อครั้งที่พระนางส่งหลานชายมาปกครองโลกมนุษย์ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว