Kinemon คินเอม่อน จิ้งจอกเพลิงแห่งแคว้นวะ

คินเอม่อน (Kin’emon: 錦えもん) ซามูไรเพลิงแคว้นวะจากเรื่องวันพีซ คินเอม่อนเป็นผู้นำกลุ่มซามูไรเก้าปลอกดาบแดงที่ภักดีต่อตระกูลโคสึกิ ฉายา "จิ้งจอกเพลิงคินเอมอน " (Kinemon of Foxfire: 狐火の錦えもん) เขามีฝีมือร้ายกาจด้วยวิชาดาบที่สามารถเผาผลาญและตัดผ่าไฟได้


คินเอม่อน (Kin’emon: 錦えもん) @ One Piece

คินเอมอนมีร่างกายที่สูง 277 เซนติเมตร (เท่ากับบรู๊ค) เขาใช้สำเนียงการพูดและสวมชุดแต่งกายตามแบบฉบับซามูไร พกดาบคู่เป็นอาวุธประจำกาย บนแผ่นหลังมีรอยสักสัญลักษณ์ตะกูลโคสึกิ แม้คินเอมอนจะมีจิตวิญญาณแห่งซามูไรอยู่เต็มเปี่ยม แต่ก็มีด้านลามกอยู่ไม่น้อย

ในอดีตคินเอมอนเป็นอันธพาลไม่ได้ความที่ก่อปัญหาไปวันๆ แต่เขาเลื่อมใสในตัวโอเด้งจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น ภายหลังการจากไปของโอเด้งผู้เป็นนาย คินเอมอนเดินทางออกจากแคว้นวะรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อกลับมาทำความปรารถนาของโอเด้งให้กลายเป็นจริง

ข้อมูลส่วนตัว
• วันเกิด: 29 มกราคม
• อายุ: 36 ปี
• ฮาคิ: ฮาคิสังเกต, ฮาคิเสริมกำลัง
• ผลปีศาจ: ผลฟุคุฟุคุ (Fuku Fuku no Mi)
• สถานะ: เก้าปลอกดาบแดง

ลิขสิทธิ์วันพีซ
• สยามอินเตอร์คอมิกส์: https://siamintershop.com
• MANGA Plus: https://shueisha.co.jp
• WeTV: https://wetv.vip
• iQIYI: https://www.iq.com
• VIU: https://www.viu.com
• Netflix: https://www.netflix.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv