Hokage โฮคาเงะ เหล่าผู้นำเจตจำนงแห่งไฟ

โฮคาเงะ (Hokage: 火影) ผู้นำสูงสุดของหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเระจากเรื่องนารูโตะ ผู้ที่จะขึ้นเป็นโฮคาเงะได้จะต้องมีฝีมือการต่อสู้อยู่ในระดับสูงกว่านินจาทั่วไปและจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน


โฮคาเงะ (Hokage: 火影)

ในหมู่บ้านโคโนฮะมีรูปสลักใบหน้าของโฮคาเงะแต่ละรุ่นเอาไว้ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน เป็นสัญลักษณ์ของเจตจำนงแห่งไฟที่จะไม่มีวันดับสลายไป


โฮคาเงะรุ่นที่ 1

โฮคาเงะรุ่นที่ 1
• เซ็นจู ฮาชิรามะ: โฮคาเงะผู้ก่อตั้งหมู่บ้านโคโนฮะร่วมกับมาดาระ ฮาชิรามะเป็นผู้สร้างเจตจำนงแห่งไฟ แนวทางการปกครองของเขาจึงเป็นแนวทางแห่งความสันติ เซ็นจู ฮาชิรามะ


โฮคาเงะรุ่นที่ 2

โฮคาเงะรุ่นที่ 2
• เซ็นจู โทบิรามะ: น้องชายผู้สานต่อเจตจำนงของฮาชิรามะ โทบิรามะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ฮาชิรามะก่อตั้งหมู่บ้านโคโนฮะได้สำเร็จ เซ็นจู โทบิรามะ


โฮคาเงะรุ่นที่ 3

โฮคาเงะรุ่นที่ 3
• ซารุโทบิ ฮิรุเซ็น: ลูกศิษย์ผู้น่าภาคภูมิใจของโฮคาเงะทั้งสองรุ่น ฮิรุเซ็นได้ชื่อว่าเป็นโฮคาเงะที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นอาจารย์ของสามนินจาในตำนาน ซารุโทบิ ฮิรุเซ็น


โฮคาเงะรุ่นที่ 4

โฮคาเงะรุ่นที่ 4
• นามิคาเซะ มินาโตะ: นินจาพรสวรรค์สูงที่โลกนินจายอมรับว่า 10 ปีจะมีให้เห็นสักคน มินาโตะเป็นลูกศิษย์ของจิไรยะและเป็นพ่อของนารูโตะ นามิคาเซะ มินาโตะ


โฮคาเงะรุ่นที่ 5

โฮคาเงะรุ่นที่ 5
• ซึนาเดะ: นินจาแพทย์ที่เก่งที่สุดของโลกนินจาในยุคปัจจุบัน ซึนาเดะเป็นลูกศิษย์ของฮิรุเซ็นและเป็น 1 ใน 3 นินจาระดับตำนานของโคโนฮะ ซึนาเดะ


โฮคาเงะรุ่นที่ 6

โฮคาเงะรุ่นที่ 6 (ชั่วคราว)
• ชิมูระ ดันโซ: โฮคาเงะรักษาการที่ยังไม่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ดันโซฉวยโอกาสขึ้นเป็นโฮคาเงะโดยมีแนวทางการปกครองที่สวนทางกับโฮคาเงะทั้ง 5 รุ่น ชิมูระ ดันโซ

ลิขสิทธิ์นารูโตะ
• NED Comics: https://nejavu.com
• WeTV Thailand: https://wetv.vip
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv
• iQIYI: https://www.iq.com
• TrueID: https://home.trueid.net