Sir Nighteye เซอร์ไนท์อาย ฮีโร่ผู้มองเห็นอนาคต

            เซอร์ไนท์อาย (Sir Nighteye: サー・ナイトアイ) โปรฮีโร่ผู้มองเห็นอนาคตจากเรื่องมายฮีโร่อคาเดเมีย เซอร์ไนท์อายมีชื่อจริงว่า ‘ซาซากิ มิไร’ (Sasaki Mirai: 佐々木ささき未来みらい) เขาเป็นอดีตไซต์คิกที่คอยให้การสนับสนุนเหมือนเป็นมันสมองของออลไมท์


เซอร์ไนท์อาย (Sir Nighteye) @ มายฮีโร่อคาเดเมีย

            เซอร์ไนท์อายมีรูปร่างที่ผอมสูง ใบหน้าของเขาแสดงอาการเบื่อโลกตลอดเวลา เซอร์ไนท์อายได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดในโลก ความหลงใหลคลั่งไคล้ที่มีต่อออลไมท์ทำให้เขารู้รายละเอียดทุกอย่างของออลไมท์ในระดับมิลลิเมตร


เซอร์ไนท์อาย (Sir Nighteye) @ มายฮีโร่อคาเดเมีย

            เซอร์ไนท์อายสนับสนุนจนออลไมท์กลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ จนเมื่อความคิดของเขากับออลไมท์ไม่ตรงกันเพราะอนาคตที่มองเห็นทำให้ทั้งสองยุติบทบาทคู่หูและแยกย้ายกันไป แต่กระนั้นความหลงใหลคลั่งไคล้ที่มีต่อออลไมท์ก็ไม่เคยลดลงเลย
            เซอร์ไนท์อายเป็นที่ปรึกษาของมิริโอะ เขาคิดว่ามิริโอะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการสืบทอด ‘วัน ฟอร์ ออล’ แต่ออลไมท์กลับเลือกให้มิโดริยะเป็นผู้สืบทอดซึ่งเซอร์ไนท์อายไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ยกเว้นเรื่องเดียวที่เขายอมรับคือความคลั่งไคล้ที่มิโดริยะมีต่อออลไมท์

อัตลักษณ์
            อัตลักษณ์ของเซอร์ไนท์อายคือ ‘รู้ก่อน’ (Foresight) เขาสามารถมองเห็นอนาคตของคนหนึ่งคนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงได้ผ่านมุมมองของคนที่อยู่ใกล้ชิดโดยการสัมผัสและมองตาเป้าหมาย แต่ขีดจำกัดของอัตลักษณ์นี้คือถ้าใช้พลังไปแล้วหนึ่งครั้งจะต้องพักติดต่อกัน 24 ชั่วโมง


เซอร์ไนท์อาย (Sir Nighteye) @ มายฮีโร่อคาเดเมีย

            ที่ผ่านมาความสามารถในการมองเห็นอนาคตของเซอร์ไนท์อายไม่เคยผิดพลาด วัตถุประสงค์ของการใช้อัตลักษณ์แต่ละครั้งคือเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ไม่ใช่การใช้เพื่อทำนายอนาคตและจะไม่ใช้ในช่วงที่ยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอน