Otohime โอโตฮิเมะ ราชินีเงือกผู้ปรารถนาโลกแห่งแสงสว่าง

โอโตฮิเมะ (Otohime) ราชินีแห่งอาณาจักรเงือกผู้ปลอบประโลมจิตใจจากเรื่องวันพีซ โอโตฮิเมะเป็นราชินีเงือกผู้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่และแรงกล้าในการลบล้างความเกลียดชังของสองเผ่าพันธุ์ระหว่างมนุษย์เงือกและมนุษย์ แม้แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอก็ยังปรารถนาให้เกิดสันติสุขของสองเผ่าพันธุ์ขึ้น


โอโตฮิเมะ (Otohime)

ราชินีโอโตฮิเมะ (Queen Otohime) เป็นนางเงือกสายพันธุ์ปลาทอง เธอมีขนาดร่างกายไม่ต่างไปจากมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าบอบบางกว่ามาก โอโตฮิเมะปรารถนาให้เหล่ามนุษย์เงือกมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเธอจะเสียใจทุกครั้งเมื่อรู้ว่าการปกครองของตัวเองไม่สามารถช่วยให้มนุษย์เงือกรอดพ้นจากความยากลำบากได้

โอโตฮิเมะเป็นราชินีของราชาเนปจูนผู้ปกครองเกาะมนุษย์เงือก เธอเป็นแม่ของชิราโฮชิ ฟุคาโบชิ ริวโบชิและมันโบชิ โอโตฮิเมะเป็นคนขี้แงและอ่อนไหวมากๆมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งตรงจุดนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังชิราโฮชิด้วย ที่ผ่านมามีอยู่หลายครั้งที่โอโตฮิเมะพยายามอดกลั้นความเสียใจจึงมักจะแอบไปร้องไห้อยู่คนเดียว

โอโตฮิเมะเชื่อว่ามนุษย์เงือกและมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภายใต้แสงสว่างเดียวกัน เธอต้องการนำความปรารถนานี้เข้าสู่การประชุมโลกที่รีเวอร์รี่ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 4 ปีบนมารีจัวร์เพื่อให้เหล่าผู้นำโลกเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ความปรารถนาของเธอกลับมีอันต้องล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า

แม้ว่าจะมีร่างกายที่แสนบอบบางแต่โอโตฮิเมะมีฮาคิการสังเกตซึ่งช่วยทำให้เธอสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของเป้าหมายเพื่อหลบหลีกการโจมตีได้ ทักษะในการใช้ฮาคิการสังเกตในระดับสูงนี้ยังช่วยทำให้เธอสามารถมองทะลุเข้าไปถึงภายในจิตใจของผู้คนและรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนเอาไว้ในจิตใจได้

ลิขสิทธิ์วันพีซ
• สยามอินเตอร์คอมมิกส์: https://siamintershop.com
• MANGA Plus: https://shueisha.co.jp
• WeTV: https://wetv.vip
• Line TV: https://tv.line.me
• iQIYI: https://www.iq.com
• AIS Play: https://ais.co.th
• VIU: https://www.viu.com
• Bilibili Thailand: https://www.bilibili.tv