Shu ชู มนุษย์สนิมแห่งกองทัพเรือผู้เปลี่ยนทุกสิ่งให้ผุกร่อน

            ชู (Shu) นาวาเอกแห่งกองทัพเรือจากเรื่องวันพีซ ประวัติของนาวาเอกชูนั้นไม่ปรากฏให้ได้เห็นกันมากนักทั้งในเนื้อเรื่องและใน One Piece Film Z ที่เขาปรากฏตัว แต่สิ่งที่น่าสนใจของเขาคือพลังในการเปลี่ยนสิ่งที่สัมผัสให้เป็นสนิมซึ่งเป็นความสามารถที่ร้ายกาจพอดู


นาวาเอกชู (Shu)

            การที่ชูปรากฏตัวในช่วงเวลาสั้นๆและยังไม่มีบทบาทที่โดดเด่นจึงทำให้ยังไม่สามารถระบุได้ถึงนิสัยใจคอของเขา ชูมีเอกลักษณ์การแต่งกายคือเขาจะมีผ้าปิดใบหน้าเอาไว้ซึ่งเป็นมาตั้งแต่สมัยวันรุ่น เว้นไว้เพียงช่วงดวงตาที่เอาไว้มองทำให้จนถึงตอนนี้จึงยังไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา            ในเหตุการณ์บัสเตอร์คอลที่เอนิเอสล็อบบี้ ชูเป็นหนึ่งในทหารเรือที่เข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มหมวกฟางโดยในตอนนั้นเขาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของโอนิงูโมะ ชูต่อสู้กับโซโลและใช้พลังของผลสนิมทำให้ใบดาบยูบาชิริของโซโลกลายเป็นสนิมและสลายไป แต่ก่อนที่จะจัดการโซโลได้เขาก็ถูกอุซปโจมตีด้วยกระสุนเพลิง


พลังผลซาบิซาบิเปลี่ยนแขนโซโลเป็นสนิม

            ความสามารถของชูนั้นปรากฏให้เห็นเพียงพลังของผลซาบิ ซาบิ (Sabi Sabi no Mi) ผลปีศาจสายพารามีเซียซึ่งหากมองเพียงผิวเผินแล้วอาจนึกว่าเป็นสายโรเกีย พลังของผลสนิมนี้ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนวัตถุที่สัมผัสให้เป็นสนิมและย่อยสลายไปได้


ชู ปรากฏตัวสั้นๆใน One Piece Film Z

            พลังของผลซาบิซาบินั้นทำให้ชูกลายเป็นมนุษย์สนิมซึ่งคาดว่าหากเขาสามารถปรับใช้ให้ชำนาญและพัฒนาด้านอื่นๆมากกว่านี้เชื่อว่านี่จะเป็นพลังที่ร้ายกาจมาก ส่วนความสามารถด้านอื่นๆของเขายังไม่ปรากฏทั้งในเรื่องของฮาคิและรูปแบบทั้งหก