Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร

            Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร (ドロヘドロ) เรื่องราวของเหล่าผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่เต็มไปด้วยความน่ากลัว มนุษย์ในเมืองถูกใช้เป็นเหยื่อการทดสอบเวทมนตร์ ชายร่างใหญ่ผู้ถูกเปลี่ยนศีรษะเป็นสัตว์เลื้อยคลานต้องการตามหาผู้ใช้เวทมนตร์ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อฟื้นความทรงจำและนำศีรษะเดิมกลับคืนมา


Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร (ドロヘドロ)

            ในเมืองที่ชื่อว่า ‘โฮล’ (Hole) ซึ่งถูกเชื่อมโยงเข้ากับโลกของผู้ใช้เวทมนตร์ผ่านบานประตู ผู้ใช้เวทมนตร์ชั่วร้ายจะผ่านประตูเข้ามาในโฮลเพื่อทดสอบพลังเวทโดยใช้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโฮลเป็นวัตถุดิบ มนุษย์ในโฮลจึงมีสภาพผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น บ้างก็เสียชีวิตกลายเป็นซากรอการถูกกำจัด


Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร (ドロヘドロ)

            ‘ไคมัน’ สูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปหลังจากถูกเวทมนตร์ของใครบางคนเปลี่ยนร่างกายส่วนศีรษะของเขาให้กลายเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ไคมันร่วมมือกับเพื่อนสนิทซึ่งเป็นนักสู้หญิงที่มีร่างกายแข็งแกร่งในการตามล่าผู้ใช้เวทมนตร์เพื่อฟื้นความทรงจำและนำศีรษะที่แท้จริงกลับคืนมา            ข่าวการทำร้ายผู้ใช้เวทมนตร์ของไคมันทำให้เขากลายเป็นที่สนใจของผู้ใช้เวทมนตร์ที่ทรงพลัง เขากลับเป็นฝ่ายถูกตามล่าบ้างแต่รอดจากสถานการณ์เลวร้ายมาได้ ไคมันยังคงตามหาผู้ใช้เวทมนตร์ต่อไป แต่ยิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พบเรื่องลึกลับของโลกแห่งเวทมนตร์