Alaude อเลาดี้ ผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของวองโกเล่พรีโม่

            อเลาดี้ (Alaude) ผู้พิทักษ์เมฆารุ่นแรกของวองโกเล่แฟมิลี่จากเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น อเลาดี้เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรผู้ดูแลนอกแก๊ง CEDEF เพื่อช่วยเหลือวองโกเล่ในแบบฉบับของเขา


อเลาดี้ (Alaude)

            อเลาดี้เป็นระดับท็อปของหน่วยสืบข้อมูลลับ ไม่ชอบคบค้าสมาคมกับใคร ชอบทำงานตัวคนเดียว ไม่เคยรวมตัวทำงานพร้อมกับแฟมิลี่ ไม่ถูกกักขังจากอะไรดังเมฆที่ลอยล่องตามเส้นทางของตัวเอง


อเลาดี้จัดการศัตรู

            อเลาดี้มีความชอบธรรมที่สอดคล้องกับพรีโม่จึงยอมรับเป็นผู้พิทักษ์เมฆาตามคำชวนของพรีโม่ อเลาดี้เป็นผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของวองโกเล่พรีโม่ เขาโค่นศัตรูได้มากกว่าใครโดยใช้กุญแจมือที่สามารถเพิ่มจำนวนได้ไม่จำกัด ในขณะเดียวกันเขาก็อ่อนโยนกับพวกพ้องเช่นกัน


กุญแจมือของอเลาดี้

            อเลาดี้ไม่สนใจการสืบทอดตำแหน่งผู้พิทักษ์วองโกเล่แต่เขายังคงทำตามหน้าที่โดยเฝ้ามองการทำหน้าที่ของฮิบาริ เมื่อได้เห็นความมุ่งมั่นที่จะปกป้องโรงเรียนและพวกพ้องของฮิบาริทำให้อเลาดี้ยอมรับให้ฮิบาริเป็นผู้สืบทอดวองโกเล่แห่งเมฆาโดยชอบธรรม