Himenospia พลิกชีวิต ปรสิตมรณะ

มังงะ Himenospia พลิกชีวิต ปรสิตมรณะ (ヒメノスピア) เรื่องราวการพลิกชีวิตด้วยความสามารถที่เหนือจินตนาการของเด็กสาวนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนของมนุษยชาติ


Himenospia พลิกชีวิต ปรสิตมรณะ (ヒメノスピア)

เนื้อเรื่อง
"เอ็นโด ฮิเมโนะ" มีชีวิตประจำวันที่น่าเวทนาต่ำต้อยยิ่งกว่า "แมลง" เธอคิดว่าตัวเองไม่จำเป็นต่อโลกใบนี้

เมื่ออยู่ที่โรงเรียนฮิเมโนะจะถูกทุกคนกลั่นแกล้งราวกับเป็นทาส เมื่อกลับถึงบ้านเธอจะถูกแม่แท้ๆที่อาศัยอยู่ด้วยกันทารุณกรรม

ในความทรงจำของฮิเมโนะเต็มไปด้วยความรุนแรง ร่างกายของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลที่ไม่มีทางลบออก

วันหนึ่งฮิเมโนะถูกแมลงต่อยทำให้ชะตากรรมของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

เพื่อนที่เคยกลั่นแกล้งกลับกลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่คอยปกป้อง แม่ที่ชอบใช้ความรุนแรงกลับกลายเป็นแม่ที่แสนดี

เมื่อรู้ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากแมลงซึ่งทำให้เธอเป็นนางพญาสามารถเปลี่ยนมนุษย์เพศหญิงให้กลายเป็นบริวารได้

ฮิเมโนะจึงสร้าง "ฮิเมโนะสเปีย" (สรวงสวรรค์ของฮิเมโนะ) โดยต้องเผชิญหน้ากับหน่วยจู่โจมพิเศษที่บุกโจมตีโรงเรียน


Himenospia พลิกชีวิต ปรสิตมรณะ (ヒメノスピア)

ลิขสิทธิ์พลิกชีวิต ปรสิตมรณะ
• ดังโงะมังงะ: https://dangomanga.com