G จี ผู้พิทักษ์วายุผู้ไม่เคยแพ้ใคร

            จี (G) ผู้พิทักษ์วายุรุ่นแรกของวองโกเล่แฟมิลี่จากเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น จีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรคุ้มกันดั้งเดิมของวองโกเล่และเป็นมือขวาที่มีความสุขุมโดยจะคอยสนับสนุนการตัดสินใจพร้อมกับคุ้มกันด้านหลังของพรีโม่


G จี

            จีมีรอยสักรูปไฟบนใบหน้าด้านขวา เขาเป็นเพื่อนของพรีโม่ตั้งแต่เด็ก ในการทำภารกิจถ้าเป็นงานทั่วไปเขาจะใช้ปืนที่ถนัดจัดการศัตรูแต่ถ้าเป็นเรื่องที่พรีโม่ขอโดยตรงเขาจะใช้ธนูที่ถูกขนานนามว่า “สลาตันที่กรรโชกอย่างบ้าคลั่ง” ซึ่งเป็นอาวุธที่รับจากมาพรีโม่จัดการศัตรูด้วยความภาคภูมิใจและไม่เคยแพ้ใคร


สลาตันที่กรรโชกอย่างบ้าคลั่ง

            จิตของจีปรากฏขึ้นพร้อมกับผู้พิทักษ์วองโกเล่รุ่นแรกในการทดสอบตำแหน่งผู้สืบทอดวองโกเล่ตัวจริง จีทดสอบคุณสมบัติการเป็นมือขวาและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างบอสกับผู้พิทักษ์


จีเผชิญหน้ากับโกคุเดระ

            จีปลอมตัวเป็นโกคุเดระเข้าไปอยู่ใกล้กับสึนะเพื่อทำให้เห็นว่าโกคุเดระไม่เหมาะสมที่จะเป็นมือขวา แต่ความเชื่อมั่นที่สึนะมีให้แก่โกคุเดระทำให้จีนั้นยอมรับให้โกคุเดระเป็นผู้สืบทอดวองโกเล่วายุโดยชอบธรรม